Ochrana osobných údajov

"Prevádzkovateľ tohto webového portálu oboznamuje dotknuté osoby s povinnosťou ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR. Návštevník portálu si je vedomý/á, že poskytnutie osobných údajov ( meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt, e-mail), ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môže kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu/ e-mail prevádzkovateľa portálu. odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia."

Získajte prehľad o našich novinkách a akciových produktoch. Stačí ak zadáte svoju mailovú adresu.